Chào mừng quý Bạn đến với Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại!

Phong Trào là một hiệp hội tư, do một số tín hữu tại hải ngoại thành lập. Với mục đích đào luyện đoàn viên trở thành người CÔNG DÂN – CÔNG GIÁO trưởng thành trong việc sống đạo giữa đời.

Một CÔNG DÂN biết ý thức trách nhiệm và sẵn sàng dấn thân xã hội.

Một người CÔNG GIÁO thấm nhuần giáo huấn xã hội công giáo trong hành động.

Welcome
The movement of the Vietnamese laity in Diaspora is an organization that has been initiated by several groups of the Vietnamese Catholics abroad. Its goal is to promote conscientious and committed Catholic Citizen within the meaning of the Church’s social doctrine.

Willkommen
Die Bewegung der vietnamesischen Laien in der Diaspora ist eine Vereinigung, die von mehreren Gruppen aus den vietnamesischen Katholiken im Ausland initiiert worden ist. Ihr Ziel ist es, bewusste und engagierte katholische Bürger im Sinne der Kirchlichen Soziallehre zu fördern.
FOLLOW US
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN MỚI
Thông tin của bạn được giữ kín tuyệt đối và có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Nhập địa chỉ email của bạn
THÔNG TIN LIÊN LẠC